Clorox Hong Kong

高樂氏漂白水 – 以1敵80

Print

【高樂氏漂白水  以1敵80】

每個家,都有一位靚媽,每位靚媽,都要打理成頭家… 好在有高樂氏漂白水,1支清潔屋企80個地方。清潔屋企?輕鬆晒啦!

#打掃 #污垢 #污漬 #清潔 #年廿八 #洗廁所 #洗廚房 #以1敵80

Brand: Clorox Hong Kong
Creatives: AIR Concepts Jacqueline Hung Penny Lau Chan Pa Ceci Chan
Director: Kuen@Crossfade
Media Planner: AIR Concepts Wunwun Ho
Back Stage: Ken Hui Mike Wu Denny Wong