Clorox Hong Kong

高樂氏雙效消毒濕紙巾 –
阿媽抹得快,唔一定有古怪

Bazaar_header1140x360-272

【阿媽抹得快,唔一定有古怪】

有咩辛苦過照顧小朋友?無錯,就係照顧兩個小朋友! 兩個一齊整污糟屋企,媽咪都唔知點算… 好在有高樂氏雙效消毒濕紙巾,無論係簡單清潔定頑固污漬,都一樣搞掂!

#打掃 #污垢 #污漬 #清潔 #年廿八 #洗邋遢 #大掃除 #洗廁所 #洗廚房

Brand: Clorox Hong Kong
Creatives: AIR Concepts Jacqueline Hung Penny Lau Chan Pa Ceci Chan
Director: Raymond@workshop
Media Planner: AIR Concepts Wunwun Ho
Back Stage: Ken Hui Mike Wu Denny Wong