Levi’s Hong Kong

Levi’s CNY 心想 就要事成

祝福,從來都唔嫌多!

你諗起邊個 friend 啱用呢啲祝福?即刻 tag 畀佢,再去許個願,贏限量 Levi’s® 禮品!記得心想就要事成,你同你個 friend 都要努力實現願望!

– Campaign 開啟Whatsapp Share可以更有效傳播開去
– 第1日已有5萬多個share,比FB share更具效率
– 活動易玩,門檻低,人人有獎成效更大

#心想就要事成 #levisCNY #levis_hongkong

Brand: Levi’s Hong Kong
Creatives: AIR Concepts Penny Lau Jacqueline Hung Chan Pa Cheukman Chan
Producer: Wunwun Ho
Photographer: Kim Ho Soo
Retoucher: James @Surreal
Back Stage in the AIR: Ken Hui Mike Wu Denny Wong